آمار و مدارك پزشكي
مدارك پزشكي همزمان با تاسیس بيمارستان راه اندازی گردید. پرونده هاي بستري و مصدومين ترافيكي از اولين مراجعه تا 15 سال نگهداري مي شوند و بعد از صورتجلسه شدن به مدت 5 سال در بايگاني را كد ، پرونده هاي سرم درماني تا 5 سال و پرونده هاي سوختگي و مجروحين تا 25 سال از اولين مراجعه نگهداري مي گردند.
 
نام و نام خانوادگی : سارا نجفی 
مدرک تحصیلی : کارشناس  مدارك پزشكي
سمت : مسئول آمار و مدارک پزشکی
وظايف محوله در بيمارستان
1 ـ مسئول مدارك پزشكي
2 ـ مسئول بايگاني مدارك پزشكي
3 ـ مسئول hIs بيمارستان
4 ـ مسئول کلیه آمار بيمارستان
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-1-30 8:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ