همودیالیز
 
به معنی عبور مواد زائد از غشاء نیمه تراوامی می باشد . که در این روش آب و مواد زائد بدن بیمار طی یک فرایند 4 ساعته به چرخش خون خود بیمار در دستگاه دیالیز و در قسمتی به نام فیلتر   میزان حداقل 70%برداشته می شود.
همودیالیز یکی از سه روش درمانی در نارسایی کلیه محسوب می شود دو روش دیگر پیوند کلیه و دیالیز صفاقی هستند . همودیالیز یک روش درمانی در بخش ویژه دیالیز بیمارستانها بوده و نیاز به کاور ویژه از جمله پرستار و تکنسین مربوطه می باشد.

بخش همودیالیز بیمارستان ارسنجان در تاریخ 3/3/1387 با کمک مسئولین مربوطه و همراهی خیرین عزیز راه اندازی گردیده است و در حال حاضر دارای 5 دستگاه دیالیز فعال و یک دستگاه دیالیز رزرو می باشد.
بخش دیالیز در 10 شیفت در هفته فعال می باشد و در هر شیفت به 5 بیمار ارائه خدمت می باشد. در حال حاضر تعداد بیماران 19 نفر می باشد که تعدادی ساکن ارسنجان و تعدادی ساکن توابع می باشند.
نام و نام خانوادگی مسئول بخش :معصومه رضایی  
تعداد پرسنل به تفکیک رسته شغل :8 پرسنل آموزش دیده دارد که در حال حاضر با 4 نیروی کارشناس پرستاری در حال اداره می باشند.
شرح وظایف و نوع خدمات بخش :
·         پذیرش بیماران جدید و ثبت اطلاعات کامل وی در سامانه هوشمند بیمار ان خاص .
·         دیالیز روزانه بیماران .
·         آزمایشات ماهیانه و سه ماهه و شش ماهه بیماران و ثبت در سامانه بیماران خاص
·         ارجاع بیمار جهت واکسیناسیون بر حسب نیاز بیمار (واکسن هپاتیت Bو آنفلونزا)
·         ارسال آمار به صورت online    اداره امور بیماریهای خاص
·         تنظیم و ارسال اسناد بیمه ای بیماران ماهیانه و ارسال به حسابداری
·         چک آب R/O ماهیانه از نظر میکروبی و هر 3 ماه یک مرتبه از نظر شیمیایی
·        معرفی و ارجاع بیماران جهت تهیه دفترچه بیماران خاص
 ·         ارجاع بیماران جهت گذاشتن کتتر و شانت به متخصص و جراح عروق
·         اقدام پیگیری سریع در صورت بروز هر گونه نقص فنی در دستگاههای دیالیز و R/O
·         آموزش کامل به بیماران پیرامون تمام مسائلی که با آن درگیر هستند.
·         ورد اطلاعات بیماران روزانه در سامانه بیماران خاص
 
تعداد تخت: 5تخت
قانون و مقررات بخش :
- بیمارن سر ساعت تعیین شده بر اساس برنامه هفتگی در بخش حضور رسانند.
- بعد از ورود به بخش و تعویض لباس و دمپایی روی تختی که توسط پرستار مشخص می شود بخوابد.
- بیماارن نیاز به همراهی ندارند و همراهان اجازه ورود در بخش را ندارند.
- به همراه داشتن دفترچه در تمام جلسات دیالیز الزامی می باشد.
- در صورت نیاز به تعویض برنامه باید حتماً از قبل با پرسنل دیالیز هماهنگی لازم انجام گیرد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-16 10:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ