عنوان واحد : دفتر پرستاری  
نام و نام خانوادگی مسئول واحد :نرگس ابراهیمی  
پست مربوطه :رئیس خدمات پرستاری  
مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری
تلفن تماس:07143522481
تلفن داخلی:216
سابقه خدمت:19 سال
سوابق مدیریتی: 3 سال پرستار بخش کولیز ،5 سال سوپروایزر بالینی ، 8 سال رئیس خدمات پرستاری
شرح وظایف و مسئولیتها :
·        برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات به بیماران
·        گردآوری اطلاعات سازمانی ،اطلاعات مربوط به بیمار ونیروی انسانی و تجهیزات
·        شرکت فعال در نهادهای سیاستگذاری و دیگر کمیته های درون سازمانی .
·        تعیین اهداف مبتنی بر نیازها جهت تامین ،حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی بیماران با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذی ربط
·        تعین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمانبندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر 
·        ارائه راهکار بهینهیه مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر  
·        مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیتهای مرکز
·        تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای پرستاری بر اساس استانداردهای علمی
·        بکارگیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت های مختلف
·       هدایت و رهبری واحدهای ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی
·       ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر ،عملکرد مطلوب ،حسن رفتار شغلی و...
·       پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحدهای ذیربط
·       برسی عملکرد امور پزشکان
·       بررسی مسائل و مشکلات واحدهای پرستاری
·       نظارت بر تمامی امور بیمارستان در شیفتهای مختلف خصوصاً عص و شب
·       برنامه ریزی امور و پرستاری و مامایی
·       رابط طرح تحول نظام سلامت
·       رابط قانون انطباق در استان 
       افتخارات واحد :
·       دریافت لوح شافی
·       دریافت لوح بیمارستانهای دوستدار کودک
·       درجه یک شناخته شدن بخش ویژه سی سی یو
 پرسنل دفتر پرستاری :
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
1
نرگس ابراهیمی
رئیس خدمات پرستاری
2
هما ابراهیمی
سوپروایزر آموزشی
3
فاطمه زارعی
سوپروایزر کنترل عفونت
4
محمود کاوسی
سوپروایزر بالینی
5
محمدرضا قائدی
سوپروایزر بالینی
6
راضیه محمودی
سوپروایزر بالینی
7
محمدرضا نعمت الهی
سرپرستار اتفاقات
8
نرجس آخوندی زاده
سرپرستار سی سی یو
9
معصومه رضایی
سرپرستار دیالیز
10
فاطمه ستاری
سرپرستار زایشگاه
11
مهدی حسن شاهی
سرپرستار اتاق عمل
12
آمنه خادمی
سرپرستار داخلی جراحی-اطفال
13
منصوره اسکندری
سرپرستار کولیز
توصیه ها و راهنمایی های لازم به مراجعین:
    از مراجعین محترم خواهشمند است ضمن احترام به پرسنل بیمارستان جهت انجام امور درمان به طور صحیح بر بالین عزیزانتان صبور باشید و با ایجاد سر و صدا محیط را تشنج نسازید تا همه با هم در محیطی آرام بتوانیم به بیماران ارائه خدمات داشته باشیم.   
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-26 10:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ