1- اجرای برنامه هتلینگ که شامل باز سازی :
-بخشهای داخلی -اطفال -CCU - اتاق عمل - واحد مدیریت - مدارک پزشکی -
- تعویض و بهسازی سیستم  گرمایشی - سیستم فاضلاب-

2- افزایش درصد اشغال تخت از 17% به 53%

3- متمرکز کردن درمانگاههای تخصصی در بیمارستان

4- پیاده سازی سیستم اعتباربخشی در بیمارستان

5- افزایش جذب متخصصین در بیمارستان


6- ارتقاء رسیدگی به شکایات در راستای تکریم ارباب رجوع

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-31 14:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ