شرح وظایف رابط آموزش

 
نام و نام خانوادگی : هما ابراهیمی

سمت: سوپروایزر آموزشی و رابط آموزشی
 
شماره تلفن :   07143524212
 
پست الکترونیکی : MOSHASAN @yahoo.com   
 
 

اهداف کلی :
- تواتمند سازی کارکنان از طریق آموشهای جدید و به روز 
-ارتقاء آگاهی کلیه پرسنل در راستای استانداردهای ایمنی ، اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی 
-افزایش اثر بخشی آموزشهای داده شده جهت کارکنان
-فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم جهت ارتقاء کارکنان در زمینه آموزش 
 
شرح وظایف :
1-تعیین نیازهای آموزشی پرسنل در رده های مختلف
2-برنامه ریزی لازم جهت اجرای دوره های آموزشی بر اساس اولویت نیاز سنجی
3-ارسال دوره های آموزشی به استان جهت اخذ موافقت و اجرای آن
4-ثبت نام به موقع کارکنان در دوره های آموزشی
5-اطلاع رسانی به موقع به پرسنل جهت حضور در دوره های آموزشی
6-حضور مستمر در دوره های آموزشی حضوری و غیر حضو.ری و نظارت بر حسن اجرای آن
7-انجام ارزشیابی مدرسین از دوره های آموزشی و دادن بازخوردهای لازم
8-انجام اثر بخشی کلاسهای آموزشی
9-گواهی تدریس جهت مدرسین دوره
10-به روز نگه داشتن سایت آموزش و اطلاع رسانی به موقع از اطلاعیه ها و بخشنامه ها ی جدید به کارکنان
11-پیگیری جهت دریافت هزینه حق التدریس مدرسین
12-ارسال اطلاعات مدرسین دوره های آموزشی جهت عضویت در بانک مدرسین دانشگاه 
13-بررسی روزانه سایت آموزش ضمن خدمت و اطلاع رسانی به موقع به کارکنان جهت حضور در کلاسهای آموزشی


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-20 8:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ